تور باکو | تور لحظه آخری باکو | تور ارزان باکو

راهنمای ساکنان و گردشگران باکو

بانک اطلاعاتی تور باکو

وبسایت کوباکو قوی ترین موتور جستجوی تور باکو
بهترین انتخاب تور باکو خود را اینجا رقم بزنید.

درجه هتل
 • پنج ستاره
 • چهار ستاره
 • سه ستاره
 • دو ستاره
تاریخ شروع تور
 • ۳ مرداد (حداقل 3 شب )
 • ۵ مرداد (حداقل -17739 شب )
 • ۶ مرداد (حداقل -17740 شب )
 • ۱۰ مرداد (حداقل -17744 شب )
مدت اقامت
 • 3 شب
 • -17737 شب
 • -17737 شب
 • -17737 شب
هتل
 • هتل چهار ستاره هالیدی این باکو
 • هتل چهار ستاره آمبر باکو
 • هتل چهار ستاره آناتولیا باکو
 • هتل چهار ستاره آریوا باکو
 • هتل چهار ستاره اسکار باکو
 • هتل چهار ستاره آزکوت باکو
 • هتل چهار ستاره آرت هتل باکو
 • هتل پنج ستاره بولوار باکو
 • هتل چهار ستاره موزه این بوتیک باکو
 • هتل چهار ستاره بسفر باکو
 • هتل سه ستاره کارات این باکو
 • هتل پنج ستاره اکسلسیور باکو
 • هتل چهار ستاره سنترال پارک باکو
 • هتل سه ستاره کنسول باکو
 • هتل پنج ستاره کرون باکو
 • هتل سه ستاره دیپلومات باکو
 • هتل چهار ستاره دیوان اکسپرس باکو
 • هتل چهار ستاره امپایر باکو
 • هتل پنج ستاره هیلتون باکو
 • هتل چهار ستاره گورود باکو
 • هتل چهار ستاره گلدن تایم باکو
 • هتل چهار ستاره گراند هتل باکو
 • هتل پنج ستاره گلدن کاست باکو
 • هتل پنج ستاره گرند اروپا باکو
 • هتل پنج ستاره هایت ریجنسی باکو
 • هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
 • هتل پنج ستاره پولمن باکو
 • هتل پنج ستاره اینتوریست باکو
 • هتل چهار ستاره لاویلا باکو
 • هتل چهار ستاره مدرن باکو
 • هتل چهار ستاره نورد وست باکو
 • هتل چهار ستاره قفقاز سیتی باکو
 • هتل چهار ستاره قفقاز پارک باکو
 • هتل چهار ستاره قفقاز اسپرت باکو
 • هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
 • هتل پنج ستاره ریچ هتل باکو
 • هتل پنج ستاره فور سیزن باکو
 • هتل پنج ستاره رامادا باکو
 • هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
 • هتل پنج ستاره فرودگاهی شیراتون باکو
 • هتل چهار ستاره استی بیرج باکو
 • هتل چهار ستاره سامارا باکو
 • هتل چهار ستاره سلطان احمد باکو
 • هتل پنج ستاره سفیر باکو
 • هتل پنج ستاره سفیر سیتی باکو
 • هتل پنج ستاره سفیر این باکو
 • هتل چهار ستاره وانیا باکو
 • هتل چهار ستاره وینتر پارک باکو
 • هتل چهار ستاره اولد باکو
 • هتل سه ستاره ریوا باکو
بیشتر
تور باکو هتل سه ستاره کنسول باکو
هتل سه ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۱,۵۲۳,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۱,۷۴۳,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۳۰۴,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۴۲۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل سه ستاره ریوا باکو
مسیر هتل از فرودگاه
هتل سه ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۱,۵۲۳,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۱,۷۴۳,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۳۰۴,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۴۲۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره آناتولیا باکو
هتل چهار ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۱,۸۸۹,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۳۰۴,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۴۲۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل سه ستاره دیپلومات باکو
هتل سه ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۱,۶۳۳,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۱,۹۶۲,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۳۰۴,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۴۲۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره آرت هتل باکو
هتل چهار ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۱,۶۳۳,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۱,۹۶۲,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۳۰۴,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۴۲۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره نورد وست باکو
هتل چهار ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۱,۸۸۹,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره لاویلا باکو
هتل چهار ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۱,۸۸۹,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۲,۳۲۸,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۲,۴۵۳,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره گورود باکو
هتل چهار ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۱,۸۸۹,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۳۰۴,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۴۲۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره سامارا باکو
هتل چهار ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۱,۸۸۹,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۳۰۴,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۴۲۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره وانیا باکو
هتل چهار ستاره
1 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۱,۸۸۹,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۳۰۴,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۴۲۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره آزکوت باکو
هتل چهار ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۲,۰۳۶,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۳۰۴,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۴۲۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره آریوا باکو
هتل چهار ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۱,۸۸۹,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۳۰۴,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۴۲۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره اسکار باکو
هتل چهار ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۱,۸۸۹,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۳۰۴,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۴۲۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره آمبر باکو
هتل چهار ستاره
1 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۲,۰۳۶,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۳۰۴,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۴۲۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره گلدن تایم باکو
هتل چهار ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۱,۷۴۳,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۲,۱۸۲,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره اولد باکو
هتل چهار ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۱,۷۴۳,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۲,۱۸۲,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره بسفر باکو
هتل چهار ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۱,۷۴۳,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۲,۱۸۲,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۳۰۴,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۴۲۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره سلطان احمد باکو
هتل چهار ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۱,۷۴۳,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۲,۱۸۲,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل سه ستاره کارات این باکو
هتل سه ستاره
1 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۱,۸۰۹,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۲,۱۸۲,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۳۰۴,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۴۲۹,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره قفقاز پارک باکو
هتل چهار ستاره
1 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۱,۸۱۶,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۲,۲۲۶,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل پنج ستاره ریچ هتل باکو
هتل پنج ستاره
1 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۱,۸۸۲,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۳۷۷,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۵۰۲,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره امپایر باکو
هتل چهار ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۱,۸۸۹,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۲,۱۸۲,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره سنترال پارک باکو
هتل چهار ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۱,۹۰۴,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۲,۴۰۲,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۴۰۶,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۵۳۱,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره گراند هتل باکو
هتل چهار ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۱,۹۲۶,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۲,۴۰۲,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره مدرن باکو
هتل چهار ستاره
1 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۱,۹۶۲,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۲,۶۲۱,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره موزه این بوتیک باکو
هتل چهار ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۲,۰۲۸,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۲,۸۴۱,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۶۵۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل پنج ستاره رامادا باکو
هتل پنج ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۲,۰۳۶,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۲,۷۶۸,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل پنج ستاره کرون باکو
هتل پنج ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۲,۰۹۴,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۲,۷۶۸,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۵۵۲,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۶۷۷,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل پنج ستاره گلدن کاست باکو
هتل پنج ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۲,۱۰۹,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل پنج ستاره گرند اروپا باکو
هتل پنج ستاره
1 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۲,۸۴۱,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره قفقاز سیتی باکو
هتل چهار ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۲,۱۵۳,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۶۵۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
هتل چهار ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۲,۱۸۲,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۲,۹۱۴,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره قفقاز اسپرت باکو
هتل چهار ستاره
1 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۲,۱۸۹,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۲,۸۵۵,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل پنج ستاره قفقاز پوینت باکو
هتل پنج ستاره
1 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۲,۲۱۹,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۲,۸۹۹,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل پنج ستاره سفیر باکو
هتل پنج ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۲,۲۵۵,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۲,۹۱۴,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۸۱۶,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۹۴۱,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل پنج ستاره سفیر این باکو
هتل پنج ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۲,۲۵۵,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۲,۹۱۴,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۸۱۶,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۹۴۱,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل پنج ستاره فرودگاهی شیراتون باکو
هتل پنج ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
خدمات تور :
مکان های نزدیک به هتل :
نزدیک ترین ایستگاه مترو :
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۲,۲۷۷,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۳,۱۴۸,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۴۰۶,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۵۳۱,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره استی بیرج باکو
هتل چهار ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۲,۲۷۷,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۳,۳۹۷,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۶۵۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره دیوان اکسپرس باکو
هتل چهار ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۲,۳۲۸,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۳,۱۳۴,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل پنج ستاره پولمن باکو
هتل پنج ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۲,۳۴۳,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۲,۸۹۹,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۱,۷۷۲,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۱,۸۹۷,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره هالیدی این باکو
هتل چهار ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۲,۳۶۵,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل پنج ستاره سفیر سیتی باکو
هتل پنج ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۲,۳۶۵,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۳,۱۳۴,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل پنج ستاره اکسلسیور باکو
هتل پنج ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۲,۴۵۳,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۳,۳۲۴,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۲,۳۲۸,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۲,۴۵۳,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل پنج ستاره بولوار باکو
هتل پنج ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۳,۳۹۷,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل پنج ستاره اینتوریست باکو
هتل پنج ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۳,۳۹۷,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل چهار ستاره وینتر پارک باکو
هتل چهار ستاره
1 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۲,۵۰۴,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۳,۳۹۷,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل پنج ستاره هایت ریجنسی باکو
هتل پنج ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۲,۷۱۶,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۳,۷۶۳,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل پنج ستاره هیلتون باکو
هتل پنج ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۳,۷۱۲,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۵,۶۹۶,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۴,۵۹۸,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۴,۷۲۳,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
هتل پنج ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۳,۹۳۱,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۶,۲۳۷,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۲,۶۲۱,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۲,۷۴۶,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان
تور باکو هتل پنج ستاره فور سیزن باکو
هتل پنج ستاره
0 نظر
۳ شب اقامت از ۱۳۹۷/۵/۳

بیسان گشت

لوگوی بیسان گشت
۰۲۱-۶۶۵۳۸۰۶۱

پرواز ماهان

لوگوی ماهان
رفت از تهران : ۳ مرداد
16:20 باکو (۳ مرداد)
14:20 تهران (۳ مرداد)
برگشت از باکو : ۶ مرداد
15:10 باکو (۶ مرداد)
17:10 تهران (۶ مرداد)
نوع اتاققیمت (هر نفر)
بزرگسال دو تخته ( با صبحانه )۵,۸۸۶,۰۰۰ تومان
بزرگسال یک تخته ( با صبحانه )۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
نفر اضافه ( با صبحانه )۲,۳۴۳,۰۰۰ تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال ( با صبحانه )۲,۴۶۸,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال۲۰۷,۰۰۰تومان

تور باکو

تور باکو ارزان

تور باکو ارزان که با هزینه کمتر و مقرون به صرفه تر صورت گیرد امکان سفر تور باکو را برای افراد بیشتری همراه می کند. کاهش هزینه تور که با پایین آوردن هزینه هتل ، هزینه خور و خوراک صورت می گیرد می تواند و خاطره سفر تور باکو را با کمترین و ارزان ترین قیمت در ذهن شما هک نماید.

تور باکو یک هفته

تور باکو یک هفته برای مدت زمان تعیین شده می تواند این امکان را برای شما فراهم آورد که مکان های دیدنی باکو و نیز مراکز خرید باکو را در فرصت زمانی بیشتر دیدن نمایید و لذت بیشتری را از سفر باکو خود داشته باشید.

تور باکو چارتر

تور باکو چارتر با کاهش هزینه حمل و نق می تواند هزینه شما را با کاهش بسیاری همراه نمایند. تور باکو چارتر را می توانید با کسب اطلاع بدست آورید

تور باکو چهار فصل

تور باکو چهار فصل که در فصل های بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان است هر یک زیبایی و خاطره انگیزی خود را خواهد داشت. تور باکو به دلیل موقعیت مکانی باکو در فصل زمستان نیز زیبایی و جذابیت خود را خواهد داشت.

تور باکو عید

تور باکو عید شاید یکی از پرطرفدارترین تورها در عید برای ایرانیان باشد زیرا که تعطیلی عید را به بهترین صورت سپری خواهند نمود. تور باکو در عید

تور باکو قسطی

تور باکو قسطی امکانی است که آژانس های مسافرتی برای مسافرین خود گذاشته است تا با امکان پرداخت قسطی تور باکو خود را داشته باشند. پرداخت اقساطی تور باکو در قسط های چند ماهه شاید امکان جالبی باشد که در برخی آژانس های هواپیمایی گذاشته می شود.

تور باکو لحظه آخری

تور باکو لحظه آخری با هزینه کمتری امکان سفر به باکو را فراهم می نماید. می توانید بلیط های تور لحظه آخری را به صورت مداوم چک نمایید و با هزینه کمتری سفر به باکو را داشته باشید.

تور باکو سه روزه

تور باکو سه روزه برای افرادی که زمان کافی برای سپری کردن در مسافرت را ندارند مناسب خواهد بود و در کوتاه ترین زمان ممکن می توانند مکان های دیدنی و جاذبه های گردشگری باکو را مشاهده نمایند.

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو